22. ยำเนื้อ Beef Salad Thai Style $13.90
23. ยำหมูยอ Pork Sausage Salad $13.90
24. ยำหมูกรอบ Crispy Pork Belly Salad $15.90
25. ยำวุ้นเส้นทะเล Vermicelli with Seafood Salad $16.90
26. ยำทะเล Seafood Salad $16.90
27. ยำปูนิ่ม Soft Shell Crab Salad $16.90
28. ลาบไก่ Chicken Mince Thai Salad $13.90
29. ลาบหมู Pork Mince Thai Salad $13.90
30. ตับหวาน Cooked Pork Liver in Spicy Sauce $12.90