45. ตำไทย Tum Thai $11.90
46. ตำไทยปู Tum Thai Pu $12.90
47. ตำปูปลาร้า Tum Pu Pa Ra $12.90
48. ตำซั่ว Tum Sau $13.90
49. ตำมั่ว Tum Mua $13.90
50. ตำถาด
ตำไทย / ตำไทยปู / ตำปูปลาร้า
$24.90